Duurzaam ondernemen

Bij vele boeren en tuinders klinkt dit bekend en tegelijkertijd ook wat vaag. Want wat betekent duurzaam ondernemen eigenlijk?

Ik ging het even Googlen. "Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de drie p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij." Begrijpelijk.. zeker het stukje milieu. Een belangrijk onderdeel van het milieu is het klimaat. Ik ben me er van bewust dat er een klimaatverandering gaande is en dat daar zoveel mogelijk tegen gedaan moet worden. Het is namelijk ongekend dat je in één mensenleven (lees: ten opzichte van 4,56 miljard jaar) kan ervaren dat de aarde opwarmt. Even wat gevolgen van de klimaatverandering: smeltende ijskappen, verwoestijning, klimaatvluchtelingen, afstervend koraalrif, extremere weersomstandigheden en zo kan ik nog even doorgaan.


Om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur van de aarde in 2050 niet met meer dan twee graden Celsius is gestegen, is in 2015 het welbekende klimaatakkoord van Parijs tot stand gekomen. Dit internationaal verdrag is door 195 landen ondertekend met als doel de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke gassen terug te dringen met de beschikbare techniek van deze tijd.


Hoewel de overheid steeds met nieuwe regels komt en de boer hier telkens op moet anticiperen, doet de Nederlandse boer het niet slecht. Door middel van beschikbare subsidies worden boeren gestimuleerd om te innoveren voor de toekomst. En dat is te zien want nergens zie je zoveel innovatie in de landbouw als in Nederland. Denk hierbij aan staldaken met zonnepanelen en particuliere windmolens die voor groene stroom zorgen waardoor agrarische bedrijven energieneutraal worden, emissiearme stalvloeren waardoor er minder ammoniak wordt uitgestoten of denk aan smartfarming oftewel precisielandbouw waarin een drone per vierkante meter kan bepalen welke behandeling tot de meeste opbrengst leidt.

Bovenstaande innovaties zijn duidelijke voorbeelden van duurzaam ondernemen. Hierbij moet vermeld worden dat deze innovaties en technieken moeten worden toegepast bij een kleine winstmarge. De Nederlandse boer verdient een schouderklopje om steeds maar te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en daarbij innovaties toepast die voorlopen ten opzichte van de rest van de wereld.


Het klimaat verandert en de boer verandert mee!Tekst: Wils Verberne


195 keer bekeken0 reacties